azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com

•پروژه دروس: کامپیوتر ، تحقیق در عملیات، تجزیه تحلیل و طراحی سیستمها ، بررسی اقتصادی طرح های صنعتی، کارسنجی و زمان سنجی ، کنترل پروژه و ... که بوسیله ابزارها و نرم افزارهای ذیل قابل اجرامیباشند.

(dfd |  excel  | word | project | power point | qsb | minitab | visio | autocad|…)
•انجام و تکمیل پروژه های کار آموزی و پایان نامه در زمینه های مرتبط با رشته مدیریت صنعتی
•بعد از تماس و اطلاع از کلیه ابعاد پروژه نتیجه آن به شما اطلاع داده میشود؛
?چگونگی جمع آوری اطلاعات توسط شما ، مشخص نمودن جدول زمانی و بخشهای پروژه، دریافت فرم های نمونه در زمینه پروژه، نحوه نمونه برداری، نرم افزارهای مورد استفاده و...

?هزینه های مالی (به صورت توافقی )

azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com


انجام پروژه های اکسز و ایکسل منبع : انجام پروژه های اکسز و ایکسل |پروژه های دانشگاهی
برچسب ها : پروژه ,com0936729227609367292276azsoftir@gmail ,comazsoftir ,com0936729227609367292276azsoftir@gmail comazsoftir ,comazsoftir com0936729227609367292276azsoftir@gmail ,azsoftir com0936729227609367292276azsoftir@gmail ,com0936729227609367292276azsoftir